Home > News And Updates > News > Atletang Rehiyong Uno

Atletang Rehiyong Uno

I. Dumaan ang pandemya

Tumigil ang laro at saya

Batang atleta, sinubok ng tadhana

Buhay ng Sports ay humina.

Nabago man ang sistema,

ituloy natin ang saya

Atletang buo ang pangarap

Atletang matibay at nagsisikap.

CHORUS:

Lumundag, sumigaw at kumaway kaway,

Tayo ay atletang may buong tapang sa buhay!

Kalooba’t kalusugan ay matibay,

Dahil tayo ang atletang may saysay!

Husay at galing ang magniningning

Dahil sa RIAA, tayo ay magkakapiling

II.

Katungali man ang bawat dibisyon

Pagkakaibigan ang aming misyon

Magkakasama upang maging kampeon

lisang salita at galing sa unang Rehiyon.

CHORUS:

Lumundag, sumigaw at kumaway kaway,

Tayo ay atletang may buong tapang sa buhay!

Kalooba’t kalusugan ay matibay,

Dahil tayo ang atletang may saysay!

Husay at galing ang magniningning

Dahil sa RIAA, tayo ay magkakapiling.

BRIDGE:

Tara na at sama sama sa paglalakbay,

Manalo man o matalo, tayo pa rin ay panalo.

Source: https://www.facebook.com/r1aa2023infoboard/videos/797986874646903