Home > News And Updates > News > Mga learners, maaari n’yo nang i-download ang Microsoft Windows 11 nang libre!

Mga learners, maaari n’yo nang i-download ang Microsoft Windows 11 nang libre!

Mado-download na nang libre ang Microsoft Windows 11 OS para sa ating learners bilang handog na pamasko ng DepEd at Microsoft Philippines!
Narito ang step-by-step instructions bilang inyong gabay sa pag-download ng Windows 11 OS gamit ang inyong DepEd Microsoft account.
Kung ang mag-aaral ay wala pang DepEd Microsoft account, maaaring makipag-ugnayan sa inyong school ICT Coordinator ukol dito.
Para sa karagdagang detalye, panoorin ang instructional video: aka.ms/DepEdDownloadWin11