Home > News And Updates > News > OPISYAL NA PAHAYAG

OPISYAL NA PAHAYAG

OPISYAL NA PAHAYAG
DepEd, pinaaalalahan ang mga guro, kawani sa mga patakaran laban sa pagkampanya, partidistang pampulitika na mga gawain
Disyembre 14, 2021 – Ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay nais na paalalahanan ang aming mga opisyal, guro, at kawani na huwag makisali sa pagkampanya at pagsasagawa ng partidistang pampulitikang gawain na may kinalaman sa nalalapit na 2022 National and Local Elections.
Tulad ng nakasaad sa Saligang Batas, at alinsunod sa mga umiiral na mga patakaran at regulasyon ng Civil Service Commission (CSC) at ng Commission on Elections (COMELEC), ang mga opisyal ng gobyerno at mga kawani ay ipinagbabawal na makisali sa anumang pagkampanya at partidistang pampulitikang gawain upang matiyak na ang mga empleyado ng gobyerno ay nakatutok sa serbisyo publiko.
Ang listahan ng mga ipinagbabawal na mga gawain at mga hindi kasamang mga aktibidad ay binigyang-diin sa DepEd Order No. 48, series of 2018 (Prohibition on Electioneering and Partisan Political Activity) at ang kalakip nitong CSC Resolution.
Ginagabayan ng mga polisiyang ito, nanawagan kami sa mga kawani at mga stakeholders na ipagbunyi ang malinis, ligtas, at patas na eleksyon sa 2022, para sa ating mga anak at sa kinabukasan ng bansang ito.
Upang basahin ang DO 48, s. 2018, bisitahin ang: https://www.deped.gov.ph/…/upl…/2018/11/DO_s2018_048.pdf